Wednesday, 7 October 2009

SAJAK

Negeri Cinta, karya Nahmar Jamil

1. Pilih pernyataan yang salah berdasarkan sajak “Negeri Cinta”.
A Menjaga kebersihan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama
B Semangat perpaduan perlu diamalkan tanpa mengira kaum
C Semangat cinta akan tanah air perlu dipupuk demi mempertahankan maruah
negara
D Negara yang indah dan bersih lazimnya terdiri daripada penduduk yang berbilang
kaum


2. Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang mencekik dalam sajak di atas?
A Kemajuan yang tergendala
B Kesusahan yang dialami
C Pencemaran yang berlaku
D Alam sekitar yang musnah


3. Apakah tema sajak “Negeri Cinta”?
A Kewajipan menjaga tanah air
B Keindahan alam semula jadi
C Kasih sayang antara manusia
D Keharmonian hidup di dunia


4. Unsur bunyi yang ketara dalam baris ayat Ini sungai kita, lindungilah dari pembuangan
ialah
A aliterasi g.
B asonansi e.
C asonansi i.
D asonansi u.


5. Melalui sajak “Negeri Cinta”, penyajak menimbulkan semangat
A kekitaan.
B berdikari.
C yakin diri.
D patriotisme.
Seorang Guru Tua, karya Gunawan Mahmood


1. Pilih pernyataan yang tepat tentang guru tua.
A Masih mengajar
B Sudah bersara
C Kecewa
D Sakit


2. Tujuan utama penyajak menghasilkan sajak “Seorang Guru Tua” adalah untuk
A menyatakan kepada masyarakat bahawa peranan guru sangat penting dalam
sesebuah negara.
B menghargai jasa guru-guru yang telah banyak berkorban kepada masyarakat.
C meyakinkan masyarakat bahawa tugas guru sangat penting.
D menjalinkan hubungan yang mesra dengan para pendidik.


3. Frasa kini rambut memutih kepala merupakan gaya bahasa
A hiperbola.
B simile.
C metafora.
D inversi.


4. Yang berikut merupakan ciri-ciri sajak “Seorang Guru Tua” yang benar, kecuali
A terdiri daripada tiga rangkap.
B rima akhir bagi rangkap kedua ialah a-b-c-c-d-c-e-c-e-e.
C terdiri daripada dua hingga lima patah kata bagi setiap baris.
D rangkap pertama dan rangkap ketiga bebas manakala rangkap kedua terikat.


5. Apakah nilai utama yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui
sajak tersebut?
A Simpati
B Dedikasi
C Kesetiaan
D Mengenang jasa
Surat dari Kampus, karya Nawawee Mohammad


1. Apakah hubungan penyajak dengan pengutus surat?
A Sahabat
B Sepupu
C Saudara
D Seteru


2. Mengapakah penulis mengatakan bahawa di kampung surat itu harganya melambung?
A Penduduk kampung jarang menerima surat
B Pengirim surat tersebut ialah seorang mahasiswa
C Surat itu ditulis oleh seorang penduduk kampung
D Surat itu disampaikan oleh posmen yang banyak berjasa


3. Rima akhir bagi rangkap kedua sajak “Surat dari Kampus” ialah
A a-b-b-c.
B a-a-b-a.
C a-b-c-b.
D a-b-c-b.


4. Nilai murni yang berikut terdapat dalam sajak “Surat dari Kampus”, kecuali
A muafakat.
B penghargaan.
C kasih sayang.
D saling menghormati.


5. Tema yang diungkapkan oleh pengarang melalui sajak di atas ialah
A kesetiaan dalam persahabatan.
B kegigihan dalam mengejar cita-cita.
C kepentingan sahabat dalam hidup.
D keikhlasan dalam persahabatan.


Puisi Buat Mama, karya Adi Badiozaman Tuah


1. Siapakah kau dalam baris pertama sajak?
A Pengasuh yang bimbang akan keselamatan seorang kanak-kanak yang
dipeliharanya
B Ibu yang terpaksa berpisah dengan anaknya kerana keadaan memaksa
C Seorang wanita yang terlalu mementingkan kerjaya
D Penyajak yang terkenang akan anaknya


2. Siapakah yang mengungkapkan kata-kata pada baris pertama hingga baris keempat
dalam rangkap pertama sajak tersebut?
A Ida
B Si ibu
C Penyajak
D Pengasuh


3. Rangkai kata satu pengorbanan yang perlu merupakan gaya bahasa
A simile.
B inversi.
C metafora.
D personifikasi.

selain dakapan mesra dan susuan ibu

4. Bagaimanakah nada ketika mengungkapkan rangkai kata di atas?
A Sinis
B Romantik
C Patriotik
D Balada


5. Apakah tema sajak “Puisi Buat Mama”?
A Kasih sayang seorang ibu terhadap anak
B Kasih sayang seorang anak terhadap ibu
C Kasih sayang yang memerlukan pengorbanan
D Kasih sayang yang tidak berbelah bahagi dalam keluarga
Tasik Biru, Bau, Sarawak, karya Kemala


1. Kepada siapakah puisi ini ditujukan?
A Kawan penyajak
B Penjaga tasik
C Penduduk tempatan
D Penghuni di sekitar tasik


2. Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam sajak “Tasik Biru, Bau,
Sarawak”?
A Golongan yang merosakkan alam sekitar mestilah dihukum
B Kerajaan hendaklah menswastakan kerja-kerja menjaga alam sekitar
C Penduduk tempatan hendaklah memulihara keindahan alam sekitar
D Keindahan alam sekitar akan kekal sekiranya tidak ada campur tangan daripada
manusia


3. Kamar sutera rohani ialah gaya bahasa
A simile.
B metafora.
C hiperbola.
D personifikasi.


4. Yang berikut ialah ciri-ciri sajak di atas, kecuali
A berbentuk terikat.
B terdiri daripada tiga rangkap.
C berjumlah dua puluh satu baris.
D rima akhir rangkap ketiga ialah a-b-c-d-d.


5. Nilai murni yang terdapat dalam sajak ini ialah
A bersyukur kepada Tuhan kerana ciptaan-Nya.
B prihatin terhadap perubahan alam semula jadi.
C kebersihan perlu diamalkan untuk memajukan pelancongan.
D simpati terhadap nasib penduduk di sekitar Tasik Biru, Bau, Sarawak.

Burung Tempua, karya Abdul Hadi Yusoff


1. Apakah cabaran yang dihadapi oleh burung tempua semasa membina sarang?
A Kesukaran mendapatkan jerami dan rumput untuk menyiapkan sarang
B Tidak mampu membina sarang kerana tinggal bersendirian
C Tubuhnya sangat kecil dan tidak berdaya untuk terbang
D Terpaksa menentang fenomena alam


mengajar kami
erti keberanian

2. Maksud frasa di atas ialah
A sikap gigih dan kesungguhan burung tempua wajar dicontohi.
B hanya orang yang kuat sahaja akan berjaya dalam hidup.
C burung tempua merupakan haiwan yang sangat berani.
D kepintaran burung tempua perlu diteladani.


3. Apakah rima akhir rangkap ketiga sajak “Burung tempua”?
A a-b-c-d-d-b-d
B a-b-c-a-d-c-a
C a-b-c-d-d-a-a
D a-b-n-c-c-d-e


4. Apakah pengajaran yang terdapat dalam sajak “Burung Tempua”?
A Kita hendaklah berusaha sedaya upaya untuk mencari tempat berlindung
B Kita hendaklah bekerjasama untuk menjayakan sesuatu rancangan
C Jangan menyusahkan diri sendiri untuk kesenangan orang lain
D Jangan berputus asa ketika membuat sesuatu pekerjaan


5. Antara yang berikut merupakan pengajaran yang terdapat dalam sajak “Burung
Tempua”, kecuali
A kita harus tabah menghadapi dugaan.
B kita patut mempunyai matlamat hidup.
C kita perlu berusaha untuk mencapai cita-cita.
D kita mesti menjaga keselamatan diri daripada bencana alam.

No comments:

Post a Comment